Previous Next

ФББ

           У складі факультету функціонують:

 – кафедра банківської справи

– кафедра банківського менеджменту та обліку

– кафедра економічної теорії

– навчально-дослідний центр історії грошей

Стратегічна ціль факультету банківського бізнесу – підготовка кваліфікованого і конкурентоспроможного фахівця у сфері банківського бізнесу та кредитної системи, що значною мірою може бути досягнуто завдяки реалізації чотирьох тактичних цілей.

Перша з них, це – високий рівень професійної підготовки майбутніх банкірів та фахівців кредитно-фінансових установ, провідну роль у досягненні якого відіграють наші випускові кафедри, подальший розвиток матеріальної бази і тісна співпраця з працедавцями.

Друга ціль полягає в тому, щоб забезпечити належний обсяг знань, умінь і навичок випускників у сфері сучасних інформаційних технологій, без опанування яких неможлива успішна діяльність на фінансово-кредитному ринку.

Третя ціль - суттєве поліпшення мовної підготовки наших студентів, що зумовлено як розширенням сфер міжнародної діяльності економічних суб’єктів, так і поглибленням контактів з іноземними навчальними закладами.

Четверту ціль ми вбачаємо у формуванні особистості студента, який здатний приймати рішення і їх виконувати, уміє спілкуватися з людьми, переконувати і організовувати їх для здійснення діяльності. Виходячи з цього, ми прагнемо розвивати самостійність, організаторські здібності і творчі задатки наших студентів.

Випускники за спеціальністю «Банківська справа» повинні вміти застосовувати отримані знання та використовувати набуті навики в організації банківської роботи на практиці для забезпечення прибутковості та ефективності вкладень банківського капіталу, прогресивних технологій економічної і обліково-операційної роботи, форм мобілізації та комерційного використання грошових ресурсів, розширення банківських послуг в умовах конкуренції тощо.

Наші випускники можуть працювати економістами, спеціалістами різних категорій, начальниками відділів та їх заступниками, керівниками філій, відділень і представництв, директорами, начальниками управлінь та їх заступниками на всіх рівнях банківської системи та небанківських фінансово-кредитних інституцій.

У процесі навчання важлива роль відводиться виробничій практиці. Базою для практики є комерційні банки, структурні підрозділи НБУ, кредитні спілки та інші установи й організації парабанківської системи нашої держави. Факультет банківського бізнесу забезпечує усіх студентів базами практики.

Осередком молодіжної наукової роботи є студентське наукове товариство факультету банківського бізнесу. Воно об’єднує голів наукових гуртків та проблемних груп при кафедрах факультету.  Загалом студентське наукове товариство ФББ налічує понад 100 студентів різних курсів та спеціальностей.

Функціонують два наукові гуртки «Банківський аналітик»та «Грошова парадигма» при кафедрі банківської справи, а також науковий гурток «Банківські менеджери» при кафедрі банківського менеджменту та обліку. Учасники наукових гуртків під керівництвом викладачів кафедр та за їх активного сприяння досліджують найрізноманітніші аспекти сучасних грошей, інфляції, організації банківської справи, інвестування, банківського менеджменту, операційної діяльності та обліку в банках.

 

Студентське самоврядування на факультеті банківського бізнесу є одним із найкращих у вищому навчальному закладі. Лідерами і зв’язковою ланкою з керівництвом у цій роботі є студентський декан, обраний студентською громадою, голова студентської ради, обраний зборами студентів факультету, які проживають у гуртожитку, та студентський профорг. До їх обов`язків входить допомога, роз’яснення та вирішення питань, пов’язаних з навчанням, дисципліною та дозвіллям молоді факультету, захист інтересів студентів-сиріт, а також молодих людей з багатодітних, малозабезпечених сімей тощо. Вони є керівниками комітетів і комісій, до складу яких входять студенти-активісти факультету.

 

На факультеті діє студентський клуб "КРОКуС” (КРОК у Самостійність), до складу якого входять понад 40 майбутніх фахівців банківської справи, молоді викладачі кафедри банківської справи та кафедри банківського менеджменту і обліку та студенти інших ВНЗ.

Клуб організовано з метою всебічного розвитку та самореалізації студентів, ведення діяльності, що спрямовується на здобуття знань, вмінь і навичок за інтересами, забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації та організації дозвілля. На рахунку учасників клубу немало добрих справ, результати яких відчутні у благоустрої корпусу факультету та у настроях студентства.

 

Активістами клубу розроблена атрибутика ФББ: гімн, прапор та кольори факультету. Для зв'язку з деканатом встановлений інформаційний куток з скринькою для повідомлень студентів. З ініціативи учасників проводяться вечори (до дня Св. Валентина, Св. Миколая, 1 Квітня), дискотеки (до Днів студента), дискусії, перегляди театральних вистав та фільмів, підготовка до міжфакультетських конкурсів ("Студентська ліра”, "Студентська весна”, КВК) тощо. Активістами клубу подаються пропозиції до деканату щодо озеленення території та облаштування корпусу факультету.

Учасники клубу "КРОКуС” мають єдину ціль – довести, що між студентами всіх курсів, віросповідань та інтересів може виникнути щира дружба, взаєморозуміння і допомога лише в тому випадку, якщо в їхніх серцях поселиться добро і кожен зрозуміє, що його доля залежить лише від нього самого.

Адреса: майдан Перемоги 3 корпус №3

Телефон: +38(0352) 47-50-58 (внутр. 13206#)

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.